Nieuws

Voorkom een AOW-gat bij arbeidsongeschiktheid

U heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten om inkomenszekerheid te hebben als u door ziekte of een aandoening niet meer kunt werken. Maar tot welke leeftijd keert deze verzekering uit?

Voorkom een AOW-gat bij arbeidsongeschiktheidU verzekert met een AOV het inkomensrisico tot een bepaalde leeftijd. Vaak is dat de AOW-leeftijd. Maar wat ondernemers niet altijd weten is dat veel AOV's nog met de 'oude' AOW-leeftijd van 65 jaar rekenen. Dat kan tot grote problemen leiden. Stel dat u op uw 60e volledig arbeidsongeschikt raakt en een uitkering uit uw AOV ontvangt. Dan valt deze inkomensbron droog als u 65 jaar wordt. Wanneer uw AOW pas met 67 jaar ingaat (of zelfs later) heeft u een flink inkomensgat.

Oplossingen voor AOW-gat
Hoe kunt u dit AOW-gat bij arbeidsongeschiktheid voorkomen? Het meest voor de hand ligt om uw verzekering aan te passen en de eindleeftijd op uw AOW-datum te zetten. Of dat kan, zoeken wij graag voor u uit. Is een aanpassing niet mogelijk, dan bespreken we met u wat handiger is: overstappen naar een andere aanbieder of zorgen voor een financiële reserve waarmee u het inkomenshiaat kunt overbruggen.

Wees op tijd
Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Check dan de eindleeftijd op uw polis. Is dat 65 jaar of zelfs eerder? Wacht dan niet te lang om contact met ons op te nemen. Want hoe dichter u in de buurt van de eindleeftijd op de polis komt, hoe lastiger het is om een aantal jaar bij te verzekeren.

Langdurig uit de roulatie
Heeft u überhaupt geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Neem dan contact op met ons kantoor en ga met ons in gesprek over de gevolgen voor u en uw bedrijf als u langdurig of permanent door ziekte uit de roulatie bent. Wij bespreken met u wat de beste oplossing is om inkomensachteruitgang te beperken. Een AOV kan zeker uitkomst bieden en is bovendien prima af te stemmen op uw financiële situatie en uw persoonlijke wensen. En de premie is aftrekbaar, wat de betaalbaarheid vergroot. Laat het er niet op aankomen, maar laat u adviseren.Terug