Nieuws

Milieuaansprakelijkheid kan ook u treffen

Misschien denkt u dat alleen bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, aansprakelijk gesteld kunnen worden voor milieuschade. In werkelijkheid kan dat ieder bedrijf treffen, hoewel de risico's wel verschillen.

Milieuaansprakelijkheid kan ook u treffenElk bedrijf dat met milieugevaarlijke of -belastende stoffen werkt, kan milieuschade veroorzaken. Dat hoeven niet alleen farmaceutische bedrijven te zijn. Ook bijvoorbeeld scholen waar scheikundige proeven gedaan worden, ziekenhuizen, apotheken en autoherstelbedrijven werken met milieugevaarlijke of -belastende stoffen. Al deze bedrijven zijn verplicht maatregelen te nemen om schade aan mens en milieu te voorkomen.

Onschuldige stoffen en asbest
Wordt er in uw organisatie helemaal niet gewerkt met milieugevaarlijke of –belastende stoffen? Dan is nog niet gezegd dat er geen aansprakelijkheidsrisico is. Want ook ogenschijnlijk onschuldige stoffen kunnen het milieu belasten. Wat als bij een agrarisch bedrijf honderden liters melk wegstromen of als in een voedingsbedrijf spijsolie in de bodem weglekt? Bovendien kan ook een brand milieuschade veroorzaken, met name als er asbest vrijkomt. Dat kan ieder bedrijf overkomen. De kosten kunnen dan flink oplopen, want er moeten uitgebreide veiligheidsmaatregelen getroffen worden. Er zijn misschien evacuaties nodig en asbestdeeltjes moeten opgeruimd worden.

Huurders ook aansprakelijk
Huurt u een bedrijfsruimte? Ook dan is aansprakelijkheid voor milieuschade niet helemaal uitgesloten. De Wet Milieubeheer stelt namelijk dat de gebruiker van een pand verplicht is milieubeschermende maatregelen te treffen na een brand. Die gebruiker hoeft niet per se de eigenaar te zijn.

Grote gevolgen
Als uw bedrijf aansprakelijk gesteld wordt voor milieuschade, kunt u met een flinke kostenpost te maken krijgen. Denk aan saneringskosten, kosten voor het opruimen van vervuild water, schade aan beschermde planten en dieren. En wat dacht u van imagoschade, kosten van productieverlies en kosten van rechtsbijstand? Bestuurders en commissarissen lopen zelfs het risico van strafrechtelijke vervolging als er onvoldoende maatregelen zijn getroffen om het milieu te ontzien.

Risico in kaart brengen
Hoe gaat u nu het beste met het aansprakelijkheidsrisico om? Allereerst door in kaart te brengen waar het risico precies zit en wat de impact is op uw bedrijf als u geconfronteerd wordt met een claim. Voor de vraag hoe u dit risico verzekert kunt u het beste contact opnemen met ons kantoor. Belangrijk om te weten is dat de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) het risico van milieuaansprakelijkheid lang niet altijd afdekt. Wat voor uw bedrijf de beste oplossing is, zoeken wij graag uit.Terug