Nieuws

Verzekerd bij arbeidsongeschiktheid. Maar voor hoe lang?

U heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten om zeker te zijn van inkomsten, als u door ziekte of een aandoening langdurig niet kunt werken. Maar tot welke leeftijd keert deze verzekering uit?

Verzekerd bij arbeidsongeschiktheid. Maar voor hoe lang?U heeft misschien jaren geleden een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten. Op dat moment heeft u afgesproken voor hoe lang u een uitkering ontvangt. Dat kan bijvoorbeeld een periode van twee jaar zijn. In de praktijk blijkt namelijk dat veel arbeidsongeschikten na twee jaar weer aan het werk zijn. Maar u kunt ook een langere periode afgesproken hebben, bijvoorbeeld tot uw AOW-leeftijd. Wel zo prettig, die grotere zekerheid. Maar ziet u het addertje onder het gras niet over het hoofd?

AOW-hiaat
Veel oudere AOV’s hebben namelijk als einddatum nog de AOW-leeftijd die gold op het moment van afsluiten: 65 jaar. In sommige polissen is de eindleeftijd zelfs 60 jaar. Maar de AOW-leeftijd ligt inmiddels op 66 jaar en gaat de komende jaren verder omhoog tot 67 jaar en drie maanden. En dat is een risico. Want stel dat u op uw 63e arbeidsongeschikt wordt. Dan krijgt u nog twee jaar een uitkering. Vervolgens moet u de periode tot uw AOW zelf financieel zien te overbruggen. U heeft een AOW-hiaat.

Op zoek naar een oplossing
Het kan zijn dat het AOW-hiaat in uw AOV al gerepareerd is, maar lang niet altijd is dat gebeurd. Check daarom de eindleeftijd die op uw AOV-polis staat. Is dat nog steeds 65 jaar, neem dan contact met ons op. Wij bespreken met u wat een goede oplossing is. Misschien kunt u de eindleeftijd alsnog op uw werkelijke AOW-datum zetten. Is dat bij uw verzekeraar niet mogelijk? Dan gaan wij voor u op zoek naar een andere aanbieder. Of u treft maatregelen om het risico zelf te dragen. Bijvoorbeeld door voor een financiële buffer te zorgen. Vanuit die reserve kunt u dan bij arbeidsongeschiktheid de laatste jaren voor uw AOW inkomsten halen.

Langer verzekerd zijn?
Heeft u een korte uitkeringsperiode afgesproken, maar staat u niet meer achter die keuze? Ook dan doet u er goed aan contact met ons op te nemen. Wij gaan na of aanpassingen mogelijk zijn en wat een hogere einddatum doet met uw premie.Terug